We are the Union

Learn more about the world while researching the union

Day: February 6, 2020

Waarom heeft de Europese Unie zo veel problemen gehad met landen zoals Griekenland?

De meesten begrijpen dat de Eurozone op dit moment ernstig in de problemen zit met de Griekse Default-kwesties, en natuurlijk maken de mensen in Griekenland het er niet makkelijker op. Ze willen geen bezuinigingsprogramma’s, ze willen krijgen wat hun socialistische leiders in de aanloop naar de crisis beloofd hebben. Natuurlijk wil niemand Griekenland redden, want dat zou het gooien van goed geld na slecht geld zijn.

  • Zie je, Griekenland heeft niet de geldinstroom naar de regering via de belastingen om zijn zaken te regelen en heeft elk jaar een tekort. Daarom kan het geen leningen terugbetalen en kan het zich zeker niet de rente op die leningen of obligaties veroorloven zonder dat er een manier is om ze terug te betalen.
  • Het is een onhoudbare economie, en men moet zich afvragen; waarom is het in de Europese Unie om te beginnen? Wel, het is eenvoudigweg zo dat de Europese Unie wilde uitbreiden en meer landen onder haar hoede wilde nemen; misschien om egoïstische redenen.

In Europa is leiderschap een belangrijke factor voor het succes van de Unie

Voor mijn pensionering was ik franchisegever, als je begrijpt hoe franchising en de noodzaak om je merknaam voortdurend uit te breiden en te vergroten, dan kun je begrijpen hoe het leiderschap van de Europese Unie in deze valkuil is gelopen. Misschien hadden ze mij moeten raadplegen voordat ze Griekenland tot de EU toestonden, en er zijn een aantal andere landen die nu lid zijn en die dat misschien ook niet zouden moeten zijn.

Hoe kun je de problemen van de Europese Unie goed bekijken

Dus hoe ontrafel je de situatie? Wel, de mensen in Griekenland willen niet meer in de Europese Unie zijn, dus ze willen toch al vertrekken. Ze willen ook niet de bailouts die zullen komen met bepalingen van bezuinigingsprogramma’s. Ze zouden liever gewoon in gebreke blijven, en opnieuw beginnen met hun eigen munt. Nog niet zo lang geleden geloof ik dat het president Bush was die tijdens een privé-toespraak in India eens zei: “De EU zou er over vijf jaar heel anders uitzien, maar de euro zou blijven bestaan”.

  • Zeker, hij heeft gelijk. Angela Merkel uit Duitsland en de Franse president hadden een verklaring afgelegd dat de Europese Unie misschien haar voetafdruk moet heroverwegen en met een kleinere, maar sterkere Europese Unie moet komen, terwijl ze toch vasthoudt aan de euro en toestaat dat die een secundaire reservevaluta voor de wereldhandel wordt. Dat is logisch.
  • De Europese Centrale Bank beschikt namelijk niet over de middelen of de mogelijkheid om alle PIIGS – Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje – te redden. Zij heeft zelfs moeite om Griekenland, een van de kleinere economieën, te redden.
  • Als de ECB, de Wereldbank, het IMF, de FED, de Centrale Bank van China en de Japanse centrale bank bedenkingen hebben over het redden van Griekenland, en wetende dat Italië in de toekomst misschien in aanmerking komt, wil niemand echt aan de haak geslagen worden als de geldschieter in laatste instantie, en vanuit een bancair perspectief heeft het geen zin om een land te redden waarvan de populist tegen is, waarvan de regering niet samenhangend is, en die niet de financiële middelen heeft om de obligaties of leningen die het leent af te lossen.
Waarom is de Europese Unie zo groot geworden? Een aantal leuke weetjes op een rij

De Europese Unie (EU) is een politieke en economische associatie die bestaat uit een meerderheid van de Europese landen. Voortbouwend op jarenlange bilaterale handelsovereenkomsten en vakbonden werd de EU in 1993 formeel opgericht. Vanaf 2010 zijn 27 landen lid van de Unie. De EU heeft onder meer een gemeenschappelijke munt (de euro) tussen de meeste van haar leden ingevoerd, de paspoortvereisten om zich in de hele Unie te kunnen verplaatsen afgeschaft en een gemeenschappelijke markt en een wederzijds economisch beleid tot stand gebracht.

Er zijn criteria om aan de Europese Unie deel te nemen

Elke potentiële kandidaat die tot de EU wil toetreden, moet aan verschillende criteria voldoen voordat hij wordt geaccepteerd. De algemene voorwaarden zijn onder meer een markteconomie, een stabiele democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten. De natie moet ook alle toepasselijke verdragen die de Unie besturen, ratificeren en alle wetten en instellingen van de EU aanvaarden. Nieuwe aanvragers zijn ook wettelijk verplicht om toe te treden tot de monetaire unie, op voorwaarde dat ze aan de nodige economische criteria kunnen voldoen.

De 3 hoofdtakken van de Europese Unie zijn belangrijk

De Europese Unie heeft drie hoofdtakken die deel uitmaken van haar bestuursapparaat. De Europese Commissie bestaat uit leden op kabinetsniveau die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken in de EU. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie vormen samen de wetgevende organen. De EU heeft ook gerechtshoven om de regelgeving en de wetgeving te interpreteren en toe te passen. De leden van de EU-regering zijn gekozen vertegenwoordigers van de lidstaten, afzonderlijk gekozen parlementsleden of benoemd door een van de twee voorgaande groepen.

Waarom heeft de Europese Unie een gemeenschappelijke markt?

Als de EU als een gemeenschappelijke markt wordt beschouwd, is zij de grootste economie ter wereld in verhouding tot het nominale bruto binnenlands product (BBP). Een van de oorspronkelijke hoofddoelen van de EU was de totstandbrenging van een interne markt, die het vrije verkeer van goederen, personen en bedrijven over de nationale grenzen heen binnen de EU mogelijk zou maken. De leden van de Unie mogen geen andere tarieven, quota, beperkingen of andere handelsbelemmeringen opleggen dan die welke door de EU als geheel zijn vastgesteld.

Back to top