We are the Union

Learn more about the world while researching the union

De Europese Unie En Andere Organisaties Moeten Goed Onderzoek Blijven Doen Naar Alle Onduidelijkheid

Spread the love

In de ogen van de polariserende krachten binnen het multiculturele debat zijn wij een ‘verdachte unie’ van ‘verdachte’ mensen die ‘verdachte’ dingen maken. Deze ‘verdachte unie’, is tegelijkertijd onze geuzennaam die we met veel trots dragen. De verwarring die soms ontstaat over wie we zijn en vooral over de voorstellingen die we maken, leidt soms tot hevige polemieken. Temeer daar zowel reacties uit extreem rechtse als uit politiek correcte hoek ons leren dat we stelling moeten durven innemen, het breder maatschappelijk debat niet moeten schuwen en ons vooral niet politiek moeten laten incorporeren.

Er is veel aan het veranderen in de Europese Unie

‘Verdacht’ zijn we omwille van de symbolen die we gebruiken. Verdacht omdat het materiaal waar we uit vertrekken en de nieuwe context die we er aan geven, meestal verrassend en verfrissend is èn uiterst noodzakelijk in het Vlaanderen van vandaag. ‘Verdacht’ daar wij de Vlaamse symbolen ook zien als een deel van ons. We zijn nog verdachter daar we heel duidelijk stellen dat het Vlaanderen van vandaag ook ‘ons’ – ‘us’ (lees: oes) – Vlaanderen is.

Iedereen binnen deze verdachte unie, hoe verschillend en individueel zijn parcours als maker ook is, zorgt er voor dat de idee dat we maar een groepje allochtonen zijn dat theater maakt voor allochtonen of zich inschrijft in de holle multiculturele retoriek, overstegen wordt. De waarheid achter deze verdachte unie is veel complexer en meer divers dan ze op het eerste gezicht lijkt.

Maar wat is een verdachte unie nu eigenlijk en waarom willen we iets veranderen?

Het voordeel van onze samenwerking is dat het niet een zodanig schizofreen geheel van tegengestelde ideeën blijkt te zijn als men zou kunnen vermoeden. In tegenstelling tot wat extreem rechts zou willen, kiezen we net voor datgene dat ons bij elkaar houdt en we gebruiken onze onderlinge verschillen als instrument in het zoeken naar een hedendaagse theater- en vormentaal.

  • Onze ‘verdachte unie’ is verscheurend, vernietigend, verbroederend en vervreemdend tegelijkertijd. Het verenigt totale chaos en absolute orde, het toont bittere ernst en aan waanzin grenzende gekte. Ze is misschien wrang en confronterend, maar eerlijk. Ze heeft oog voor het veelkleurige verleden en voor de diversiteit van het heden. Maar wat ze vooral doet is structuren blootleggen.
  • Union Suspecte wil verduidelijken dat het een eenheid wil scheppen, niet wil verdelen, maar samenbrengen. Het publiek wordt hierdoor verwelkomd. Kom maar binnen! Je wordt hier niet raar bekeken omdat je anders zou zijn of omdat men je nog nooit zag. Niemand is vreemd. Theater gaat tenslotte al dan niet bewust over solidariteit, in welke vorm dan ook.

Jamie Gregory

Back to top