We are the Union

Learn more about the world while researching the union

Waarom is de Europese Unie zo groot geworden? Een aantal leuke weetjes op een rij

Spread the love

De Europese Unie (EU) is een politieke en economische associatie die bestaat uit een meerderheid van de Europese landen. Voortbouwend op jarenlange bilaterale handelsovereenkomsten en vakbonden werd de EU in 1993 formeel opgericht. Vanaf 2010 zijn 27 landen lid van de Unie. De EU heeft onder meer een gemeenschappelijke munt (de euro) tussen de meeste van haar leden ingevoerd, de paspoortvereisten om zich in de hele Unie te kunnen verplaatsen afgeschaft en een gemeenschappelijke markt en een wederzijds economisch beleid tot stand gebracht.

Er zijn criteria om aan de Europese Unie deel te nemen

Elke potentiƫle kandidaat die tot de EU wil toetreden, moet aan verschillende criteria voldoen voordat hij wordt geaccepteerd. De algemene voorwaarden zijn onder meer een markteconomie, een stabiele democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten. De natie moet ook alle toepasselijke verdragen die de Unie besturen, ratificeren en alle wetten en instellingen van de EU aanvaarden. Nieuwe aanvragers zijn ook wettelijk verplicht om toe te treden tot de monetaire unie, op voorwaarde dat ze aan de nodige economische criteria kunnen voldoen.

De 3 hoofdtakken van de Europese Unie zijn belangrijk

De Europese Unie heeft drie hoofdtakken die deel uitmaken van haar bestuursapparaat. De Europese Commissie bestaat uit leden op kabinetsniveau die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken in de EU. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie vormen samen de wetgevende organen. De EU heeft ook gerechtshoven om de regelgeving en de wetgeving te interpreteren en toe te passen. De leden van de EU-regering zijn gekozen vertegenwoordigers van de lidstaten, afzonderlijk gekozen parlementsleden of benoemd door een van de twee voorgaande groepen.

Waarom heeft de Europese Unie een gemeenschappelijke markt?

Als de EU als een gemeenschappelijke markt wordt beschouwd, is zij de grootste economie ter wereld in verhouding tot het nominale bruto binnenlands product (BBP). Een van de oorspronkelijke hoofddoelen van de EU was de totstandbrenging van een interne markt, die het vrije verkeer van goederen, personen en bedrijven over de nationale grenzen heen binnen de EU mogelijk zou maken. De leden van de Unie mogen geen andere tarieven, quota, beperkingen of andere handelsbelemmeringen opleggen dan die welke door de EU als geheel zijn vastgesteld.

Jamie Gregory

Back to top